Bostadsrättsföreningen för dig

Vävlagarens styrelse består av åtta personer, varav sex stycken är ledamöter och två är suppleanter. Styrelsen, som väljs vid den ordinarie årsstämman, har som uppdrag att förvalta fastigheten och har även ett ekonomiskt ansvar.

I uppdraget ingår också att ha ett övergripande ansvar för fastighetsskötarens arbete och även ansvara för reparationer och underhåll av fastighet och gård. Styrelsen anordnar dessutom aktiviteter för medlemmarna, såsom gårdsfest med räkfrossa, julglögg med grantändning och gemensamma städdagar av gården.

Styrelsen tar gärna emot frågor, förbättringsförslag och synpunkter. Är du intresserad av att delta i styrelsearbete, gårdsgrupp eller festkommitté får du gärna höra av dig.

E-postadress till styrelsen: info@vavlagaren.se

Styrelsens brevlåda: Torkelsgatan 3

Brf Vävlagarens styrelse 2019-20

 

Ingrid Sigfridsson Lundgren, tf Ordförande
Pärlstickaregatan 6
070-765 91 07

Jonas Arvidsson, Sekreterare
Pärlstickaregatan 6
070-000 5367

Mojgan Krüger,Vice ordförande
Torkelsgatan 5
073-633 07 21

Lars Blomqvist, Fastighetsansvarig
Torkelsgatan 6
073-079 67 86 eller 072-975 5631

Peter Algar, Kassör
Torkelsgatan 3
072-172 35 94 

Maria Höijer, Informationsansvarig
Torkelsgatan 9
076-113 81 61

Eric Colliander, Informationsansvarig
Pärlstickaregatan 8
073-902 19 18

Föreningens ekonomi