Vävlagarens styrelse består av åtta personer, varav sex stycken är ledamöter och två är suppleanter. Styrelsen, som väljs vid den ordinarie årsstämman, har som uppdrag att förvalta fastigheten och har även ett ekonomiskt ansvar.

I uppdraget ingår också att ha ett övergripande ansvar för fastighetsskötarens arbete och även ansvara för reparationer och underhåll av fastighet och gård. Styrelsen anordnar dessutom aktiviteter för medlemmarna, såsom gårdsfest med räkfrossa, julglögg med grantändning och gemensamma städdagar av gården.

Styrelsen tar gärna emot frågor, förbättringsförslag och synpunkter. Är du intresserad av att delta i styrelsearbete, gårdsgrupp eller festkommitté får du gärna höra av dig.

E-postadress till styrelsen: info@vavlagaren.se

Styrelsens brevlåda: Torkelsgatan 3

Brf Vävlagarens styrelse 2018-19

Björn Johansson, ordförande
Extern styrelseledamot
070-4188030

Cecilia Eriksson, kassör
Torkelsgatan 5
073-7757610

Kajsa Silfverstrand, förråd och garage
Pärlstickaregatan 6
076-8457008

Jonas Arvidsson, sekreterare
Pärlstickaregatan 6
070-0005367

Lars Blomqvist, fastighetsansvarig
Torkelsgatan 7
073-0796786

Peter Algar, bitr. fastighetsansvarig
Torkelsgatan 3
072-1723594

Maria Höijer, kommunikation
Torkelsgatan 9
076-1138161

Ida Eriksson, vice ordförande
Torkelsgatan 7
073-3257644