Bostadsrättsföreningen för dig

Vävlagarens styrelse består av åtta personer, varav sex stycken är ledamöter och två är suppleanter. Styrelsen, som väljs vid den ordinarie årsstämman, har som uppdrag att förvalta fastigheten och har även ett ekonomiskt ansvar.

I uppdraget ingår också att ha ett övergripande ansvar för fastighetsskötarens arbete och även ansvara för reparationer och underhåll av fastighet och gård. Styrelsen anordnar dessutom aktiviteter för medlemmarna, såsom gårdsfest med räkfrossa, julglögg med grantändning och gemensamma städdagar av gården.

Styrelsen tar gärna emot frågor, förbättringsförslag och synpunkter. Är du intresserad av att delta i styrelsearbete, gårdsgrupp eller festkommitté får du gärna höra av dig.

E-postadress till styrelsen: info@vavlagaren.se

Styrelsens brevlåda: Torkelsgatan 3

Brf Vävlagarens styrelse 2022-23

Ingrid Sigfridsson Lundgren, Ordförande
Pärlstickaregatan 6
070-765 91 07

Hans Larén, Sekreterare
Torkelsgatan 3
070-618 45 04

Tina Edvardsson, Ekonomiansvarig/Kassör
Pärlstickaregatan 6
073-534 61 43

Lars Blomqvist, Fastighetsansvarig
Torkelsgatan 7
072-975 56 31

Ulrika Larsson, Informationsansvarig
Torkelsgatan 5
070-687 65 02

Christopher Lewerentz, Fastighetsansvarig
Pärlstickaregatan 8
072-244 13 25

Mikael Isacsson, Fastighetsansvarig
Torkelsgatan 9
070-729 70 14

Mårten Agnesson, Förråds/Garageansvarig
Pärlstickaregatan 8
070-639 29 42

Föreningens ekonomi