Skip to content

Styrelsen

Vävlagarens styrelse består av nio personer, varav sju stycken är ledamöter och två är suppleanter. Styrelsen, som väljs vid den ordinarie årsstämman, har som uppdrag att förvalta fastigheten och har även ett ekonomiskt ansvar.

I uppdraget ingår också att ha ett övergripande ansvar för fastighetsskötarens arbete och även ansvara för reparationer och underhåll av fastighet och gård. Styrelsen anordnar dessutom aktiviteter för medlemmarna, såsom gårdsfest med räkfrossa, julglögg med grantändning och gemensamma städdagar av gården.

Styrelsen tar gärna emot frågor, förbättringsförslag och synpunkter. Är du intresserad av att delta i styrelsearbete, gårdsgrupp eller festkommitté får du gärna höra av dig.

E-postadress till styrelsen: info@vavlagaren.se

Styrelsens brevlåda: Torkelsgatan 3

Text content

Brf Vävlagarens styrelse 2023-24

Ingrid Sigfridsson Lundgren, Ordförande
070-765 91 07
Pärlstickaregatan 6

Hans Larén, Sekreterare
Torkelsgatan 3
070-618 45 04

Tina Edvardsson, Ekonomiansvarig/Kassör
Pärlstickaregatan 6
073-534 61 43

Lars Blomqvist, Fastighetsansvarig
Torkelsgatan 7
072-975 56 31 

Ulrika Larsson, Informationsansvarig
Torkelsgatan 5
070-687 65 02

Kent Andersson, Fastighetsansvarig
Pärlstickaregatan 8
076-2346482

Mikael Isacsson, Fastighetsansvarig
Torkelsgatan 9
070-729 70 14

Filip Byegård, Ekonomi/Garage och Förrådsansvarig
Pärlstickaregatan 8
070-9716261