Skip to content

Bra att veta

Några punkter som
kan vara bra att känna till

Information om Brf Vävlagaren

Föreningen har organisationsnummer 769604-8656. Fastighetsbeteckningen är Lunden 25:27. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar.
Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnaden värms upp av fjärrvärme.

Rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även tillhörande utrymmen som balkong, altan och förråd. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du även för lägenhetens inredning och utrustning, och du får inte göra väsentliga förändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

Föreningen ansvarar för reparation av stamledningar för vatten, avlopp, värme, el samt ventilationssystem. Likaså ansvarar föreningen för att fastigheten hålls i gott skick, vilket inbegriper eventuell målning av utifrån synliga delar av lägenhetens fönster och dörrar.

Är du nyinflyttad är det bra om du kontaktar styrelsen för kompletterande information, och du ska alltid fråga styrelsen innan du påbörjar renovering av lägenheten. Det finns även regler för hur balkongskydd och markiser ska vara utformade och monterade.
Observera att du inte får borra eller fästa något i fasaden, vilket kan orsaka skador på fastigheten.

Du bör försäkra dig med en sedvanlig hemförsäkring för bostadsrätt.

Andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut lägenheten under en begränsad tid för till exempel studier eller tillfälligt arbete på annan ort. Detta ska dock alltid meddelas styrelsen i god tid.

Trivselregler

Fastigheten är vår gemensamma egendom, och det är allas ansvar att den är i sådant skick att föreningen inte drabbas av onödiga kostnader.

 • Hjälp till att hålla ordning i soprummet. Vi tillämpar källsortering, därför är det viktigt att lägga rätt sak på rätt plats. Grovsopor, till exempel kasserade möbler, forslar du bort själv. Allt som ställs utanför sopkärlen debiteras med en extra avgift av renhållningsföretaget.
 • Personliga tillhörigheter, till exempel cyklar, barnvagnar och möbler, får inte förvaras i trapphus eller övriga gemensamma utrymmen som förråd och garage.
 • Kasta inte fimpar från balkongen eller på gården. Tänk på att röklukten går in genom ventilationen till grannen när du röker på balkongen. Det är förbjudet att röka i trapphus och hissar.
 • Tänk på att grannar kan bli störda av centrifugering, hög musik etc. Försök att iaktta lugn och tystnad mellan 22.00 och 07.00.
 • Katter och hundar får inte rastas på gården och får inte heller släppas lösa.
 • Dörrar till källare, soprum och garage ska hållas låsta.
 • Grillning över öppen eld får inte ske på balkonger eller i närheten av husvägg. Föreningen har två gemensamma grillar som finns i soprummet och som får användas på gården. Se till att grillning inte skapar olägenhet för dina grannar.
 • Orsakar du eller upptäcker en akut skada på fastigheten ska du omgående kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren.
 • Blomlådor ska hänga på balkongens insida. Tänk på att vattna försiktigt så att det inte rinner ner till grannen.
 • Vindskydd på balkongerna ska vara gröna. Markiser ska vara grönvitrandiga och måste monteras på ett betryggande sätt och så att de inte skadar fasaden. Det är inte tillåtet att borra i fasaden. Kontakta gärna styrelsen innan du sätter upp en markis. Eventuella spaljéer och andra anordningar på balkonger och altaner ska vara ordentligt förankrade. Det är inte tillåtet att glasa in balkonger. Trätrallar får läggas på balkonggolv, men inte på altangolv i markplan.
 • Känn att du ansvarar för den gemensamma trivseln och plocka gärna upp skräp och ta bort eventuellt ogräs.
Soprum och källsortering

Vi tillämpar källsortering, vilket innebär att vi sorterar biologiskt avfall, glasförpackningar (färgade respektive ofärgade), plastförpackningar, pappersförpackningar, metall, kartong/papp och restavfall. Se bilder och anslag i soprummet. Numera vägs restavfallet och vi betalar efter vikt, vilket gör det ännu viktigare att sortera. En gång varje vår har föreningen en container för grovsopor, resten av året får du själv köra bort dina grovsopor till återvinningscentralen i Sävenäs.

TV, telefon och internetuppkoppling

Vi bor i ett TELE 2 hus, gå in på tele2.se
När det gäller Internet/bredband gå in på bredband.bitcom.se

Om köksfläktar och ventilation

I vår fastighet har vi ett gemensamt fläktsystem som styr både ventilation och värmespridning. Därför är det inte tillåtet att installera en separat köksfläkt med egen motor eftersom detta påverkar flödet, som då kommer i otakt. Konkret betyder detta att andra boende får sämre ventilation och värme, och i värsta fall trycks stekos in hos grannen. Dessutom kan detta innebära en ökad brandrisk då fetthaltig luft kan sugas in i det ordinarie systemet.

Det befintliga systemet är normalt fullt tillräckligt om fettfilter och kanaler rensas regelbundet. Om du av någon anledning inte är nöjd med den befintliga köksfläkten finns en möjlighet att installera en kolfilterfläkt, där stekoset renas och återcirkulerar ut i köket. Denna måste dock installeras av en behörig montör på ett sådant sätt att den inte täpper till det ordinarie utsuget. Dessutom ska installationen besiktigas, vilket kräver att du tar kontakt med styrelsen innan arbetet påbörjas. Alla kostnader för detta får du själv stå för.

Ventilationssystem som bygger på självdrag. Luft sugs in via ventiler som sitter bakom värmeelementen och sugs ut genom köksfläkt och ventiler i våtutrymmena med hjälp av fläktar på taket. För att detta ska fungera måste ventilerna vara öppna. Du får alltså inte stänga till luckorna bakom elementen, då fungerar inte ventilationen och lägenheten får dålig luft, vilket kan leda till ohälsa. Vid kall väderlek kan luckorna dras ihop något men aldrig helt. I ventilerna sitter även ett filter, som du måste rengöra med jämna mellanrum.

Att tänka på när du reser bort

Om du är borta en längre tid, till exempel på en semesterresa, är det viktigt att du lämnar lägenheten i ett sådant skick att ingenting kan skada eller på annat sätt drabba fastigheten. Se därför till att all elektrisk utrustning är avstängd och inte i stand-by läge.
Däremot ska du inte stänga av huvudströmbrytaren. Se även till att vattenkranen till disk- och tvättmaskiner är avstängda.

Det är också klokt att göra uppehåll i prenumererade morgontidningar för att inte i onödan signalera att lägenheten står tom. Är du borta lång tid bör du även magasinera eller eftersända din post.

Under sommarhalvåret är det förståndigt att dra ner invändiga solskydd så att inte inredningen bleks eller missfärgas. Markiser och inredning på balkonger och altaner måste säkras så att de inte kan blåsa bort eller på annat sätt skada fastigheten.

Lägenhetsregister

Varje lägenhet har ett unikt nummer i fastigheten och även ett officiellt lägenhetsnummer kopplat till adressen. Det unika numret kan behöva anges tillsammans med lägenhetsnumret vid kontakt med banker och kreditinstitut, när det till exempel gäller pantsättning och andra ekonomiska transaktioner. Har du frågor om detta hör gärna av dig till föreningens styrelse. I kontakt med styrelsen eller med AK Fastighetsskötsel ska du alltid ange ditt namn och det lägenhetsnummer som står på ytterdörren samt adress.

Garage och förråd

Föreningar har kösystem för garageplatser och förråd. Anmäl intresse till info@vavlagaren.se

iBoxen – Vad är det?

Det är en smart tjänst där du kan ta emot, men också överlämna varor. Läs mer hur det funkar här.

IMG_7601

Välkomstbrev

 
IMG_7466

Nyinflyttad?

Det är ,många frågor när man just har flyttat in. Vi har samlat information i en pdf, som kan vara bra att ha till hands. Och kom ihåg, alla har varit nya någon gång, så våga fråga om du behöver hjälp! Vi finns här för att göra din nya början så smidig och trevlig som möjligt.