Skip to content

Vår bakgrund

Lite historik

Bostadsrättsföreningen Vävlagaren bildades i samband med att fastigheten på Torkelsgatan och Pärlstickaregatan byggdes 2000. På platsen för bygget låg tidigare en fabriksbyggnad som inrymde företaget Schaub & Co även kallat tarmimporten eller korvskinnsfabriken.

Fastigheten består av fem sammanbyggda huskroppar som omringar en trivsam innergård ihop med ett antal äldre fastigheter. Totalt finns 66 lägenheter från ett till fem rum och kök. Översta våningsplanen består i huvudsak av etagelägenheter. Den lummiga och inbjudande gården utnyttjas flitigt av både ung och gammal.

Stadsdelen Lunden är en del av Örgryte i östra kanten av centrala Göteborg. Danska vägen, som går genom stadsdelen, anses ha fått sitt namn för att den en gång i tiden var en viktiga dansk transportled förbi den svenska befästningen Göteborg.

Lunden började bebyggas 1877 och blev ett municipalsamhälle 1901. Drygt tjugo år senare införlivades Lunden och Örgryte med Göteborg. I början bestod bebyggelsen mest av småhus, en del mycket enkla byggnader av varierande kvalitet. På 1920- och 30-talen ersattes dessa efter hand av flerbostadshus, och de så typiska landshövdingehusen kom att prägla stadsdelen.

Under flera decennier på 1900-talet förnyades och kompletterades fastighetsbeståndet, vilket har bidragit till stadsdelens karaktär och trivsamma atmosfär. Eftersom här finns mycket smålägenheter är området särskilt populärt bland unga par och ensamstående. I många avseenden är Lunden en småstad i storstaden med ett stort utbud av butiker, caféer, restauranger och annan service.

Torghandeln på närliggande Olskrokstorget bidrar till områdets genuina trivsel.

Lunden ligger centralt och har mycket goda kommunikationer med både Göteborgs innerstad, som man når på fem minuter, och med andra stadsdelar. Flera spårvagns- och busslinjer passerar knutpunkten Redbergsplatsen, och den som vill ta en promenad, går till Göteborgs centrum på mindre än en halvtimma.

För ytterligare information kontakta föreningens ekonomiförvaltare.

Nabo Hem och Fastighet AB. Tel. 08-525 225 00  www.nabo.se