Bostadsrättsföreningen för dig

Här är protokoll från föreningens årssstämma den 25 maj. Årsstämma 2015

Se även årsredovisning frö 2014 under fliken ”Om Vävlagaren”.