Bostadsrättsföreningen för dig

Här är protokoll från föreningens årsstämma 25 maj. Årsstämma 2015

Se även årsredovisning för 2104 under fliken ”Om Vävlagaren”.