Bostadsrättsföreningen för dig

Nu byter vi förvaltare

Från den 1 januari 2017 har vår förening en ny ekonomisk förvaltare – Conzignus Hem & Fastighet AB. Vi lämnar alltså Nordic Life efter sju år. Bytet till ny förvaltare innebär att du som medlem aktivt måste agera för att inbetalningen av medlemsavgifter ska fungera. Mer information om detta kan du läsa i informationen från förvaltaren som distribuerats till samtliga medlemmar. Observera att du som har autogiro idag måste säga upp detta med din bank under december månad. Medlemsavgiften för januari ska betalas senast den 31/12 2016 till den nya förvaltaren. Avi för denna kommer du att få i din postlåda.

Har du frågor på detta kan du antingen höra av dig till styrelsen eller till Conzignus. Under december månad kommer representanter från styrelsen att besöka samtliga medlemmar för mer information.

 

Cykel- och barnvagnsförråd

Eftersom det finns önskemål om förrådsutrymme för barnvagnar och extra låsmöjligheter för cyklar kommer vi under november att prova om det mindre cykelförrådet kan frigöras för detta ändamål. Exakt hur låsmöjligheterna ska utformas håller vi på att utreda.

 

 Höjd avgift för garageplats

Från 1 januari 2017 kommer en garageplats att kosta 700 kronor per månad. Avgiftshöjningen motiveras av en prisanpassning till jämförbara garageplatser i närområdet.

 

Nya medlemmar

 Jonas Arvidsson och Gunilla Westerdahl flyttar in i lgh 1401, Pärlstickaregatan 6 15/11. Therese Aldenbring flyttar.

Erik Svedberg flyttar in i lgh 1202, Pärlstickaregatan 6 29/12. Oskar Wallén flyttar.

 

 Grantändning 27/11 kl. 18:00

Vi träffas på gården för att tända granen och dricka lite glögg tillsammans.