Bostadsrättsföreningen för dig

Vi har fått frågor kring veckans grävarbete på gården. Eftersom det i första skedet är delen närmast Pärlstickaregatan  som ska renoveras undrar många varför grävmaskinen har skrapat bort all asfalt ända nerifrån sophuset. Den förklaring vi fått är att man måste göra så för att få en punkt att börja från och även för att ge maskinen arbetsutrymme. Att ta bort all asfalt är dessutom bra eftersom asfalt är hälsovådligt när det skadas och rivs upp.

På en direkt fråga från alla barn så har vi fått löfte om vi får behålla vinbärsbuskarna nere vid cykelförrådet. Och diskussionerna från årsmötet kring förslaget om pergolan vid sandlådan har resulterat i att trädgårdsarkitekten modifierar sitt förslag. Vi återkommer här med regelbunden information. Hör av dig om du har frågor eller synpunkter på gårdsarbetet.

Och för dig som undrar: Inom kort kommer vi att lägga ut protokollet från årsmötet. Vi kommer också att försöka presentera gårdsförslaget i sin helhet när det är klart.