Bostadsrättsföreningen för dig

Skiss över Drömträdgården

Nu börjar planerna för den nya gården bli mer och mer konkreta. Inom kort är arbetet med att fuktsäkra garagetaket  klart och då inleds också iordningställandet av gångar och uteplatser. Ovanstående ritning visar hur första skedet kommer att gestalta sig. Den stora förändringen är att vi i stället för staket och betongkrukor kommer att ha vintergröna häckar kring varje uteplats. Trappan från infarten Pärlstickaregatan kommer att få en ramp för barnvagnar och rullstolar. Och området nedanför trappan  utformas som en gemensam grönyta. Utöver detta kommer gårdens grönska att få en rejäl uppfräschning och i planen ingår även ett par spännande lösningar för både ung och gammal. Gården ska som tidigare vara en plats för alla med växtlighet som tål lek och slitage, men som ändå ska vara en oas för den som vill ta med sig sin kaffekopp ut.

Vi hoppas att så mycket som möjligt ska vara klart före semesterperioden. I augusti och september fortsätter sedan arbetet först på Runebergsgatan, därefter är det dags för den återstående delen av gården. Vi återkommer om detta.

Har du frågor eller synpunkter hör av dig till styrelsen.