Bostadsrättsföreningen för dig

Vi hoppas du kommer att ha glädje och nytta av att vi nu har fått ett gemensamt forum för information.

Under den här fliken, Aktuellt, lägger vi regelbundet ut nyheter och information som rör ditt boende och fastigheten. Det kan alltså vara klokt att gå in här då och då. Vi kommer även i fortsättningen att sätta upp anslag i portarna.

Vi vill också passa på att önska dig en god fortsättning på det nya året. Hör gärna av dig med synpunkter och frågor.

Styrelsen

info@vavlagaren.se