Bostadsrättsföreningen för dig

Vävlagarens årsstämma blev en ovanligt välbesökt tillställning då vi förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar även fick en presentation av gårdsrenoveringen som ledde till livaktiga diskussioner.

Fyra ledamöter lämnar styrelsen: Henrik Lewerentz, Mikael Isacsson, David Oskarsson och Lars Blomqvist. Nya ledamöter som valdes in är Terezia Persson, Maria Ljungberg, Helen Örtenblad och Stefan Andersson. Alla ledamöter kommer att presenteras närmare inom kort här på hemsidan.

Onsdagen  den 29 maj sätter arbetet i gång på gården. I första skedet är det nu området mot Pärlstickaregatan som ska grävas upp. Hela ytlagret kommer att skalas bort och dränering och fuktsksydd  förbättras. Därefter återställs området enligt det förslag som trädgårdsarkitekten föreslagit. Arbetet beräknas i första skedet pågå fram till i början av juli, för att avslutas under augusti-september. Här ingår också att färdigställa området vid Runebergsgatan, som påbörjades i höstas.

Därefter ska delen mot Torkelsgatan fräschas upp. Styrelsen har tagit till sig synpunkter från årsmötet och ska omgående diskutera ett antal förändringar med trädgårdsarkitekten. Mer information om detta kommer.