Bostadsrättsföreningen för dig

Ordningen i sophuset

Tidvis är det dålig ordning i vårt gemensamma återvinningshus. Det är viktigt att rätt sopor slängs i rätt kärl. Observera att endast wellpapp ska läggas i vagnen. Pizzakartonger, vinboxar och liknande ska läggas i förpackningskärlet. Vik ihop och pressa samman förpackningar så att de tar mindre plats.

I de bruna tunnorna får endast slängas matavfall, blommor etc. Observera inte jord, eftersom avfallet blir biogas och inte ska komposteras.

Grovsopor och miljöfarligt avfall får absolut inte placeras i sophuset. Det kostar föreningen extra varje gång detta måste köras bort. Skrymmande sopor, möbler och miljöfarligt avfall får du själv ta hand om och transportera till återvinning eller miljöstation.

Inga fimpar på gården

Tyvärr slängs det rätt mycket fimpar på gården, något som ger våra fastighetsskötare merarbete. Vi tycker det är självklart att du som röker själv tar hand om din fimp.

Nya, säkrare cykelställ

Styrelsen har beslutat att byta ut de befintliga cykelställen mot nya, som har en säkerhetsbåge där hela cykeln kan låsas fast. Vi har kommit fram till denna lösning efter många och långa diskussioner för att på bästa sätt försöka förhindra att cyklar stjäls. Att byta ut förråden mot slutna, låsbara förråd har inte visat sig vara möjligt på den tillgängliga ytan.