Bostadsrättsföreningen för dig

Storstädning

Vi kommer att genomföra en storstädning av alla trapphus under mars månad. Vi påminner om att ingenting får förvaras eller ställas tillfälligt i trapphusen.

Nya medlemmar

Lägenhet 1201, Pärlstickaregatan 8. Eric Colliander har tagit över lägenheten från sin syster Cecilia.

Lägenhet 1302, Pärlstickaregatan 6. Mikael Lopez och Mikaela Augustsson flyttar in 18/4. Khazar Meraban flyttar.

Vårens styrelsemöten

Styrelsen har sammanträden 27/2, 27/3, 24/4 samt 29/5. Årsstämma hålls onsdagen den 31/5. Motioner ska vara inlämnade senast den 1/5 2017.

Vill du vara med i styrelsen

Tre styrelsemedlemmar lämnar styrelsen vid årsstämman. Vi behöver alltså tre nya, pigga ledamöter. Är du intresserad, lägg en lapp i föreningens brevlåda på Torkelsgatan 3, så tar valberedningen kontakt med dig.