Bostadsrättsföreningen för dig

Ny medlem

Tim Håkansson är ny medlem i föreningen. Han flyttar in i lgh 1002 Torkelsgatan 7 i slutet av september. Ana Winqvist flyttar.

Viktigt om ventilation

Vår fastighet har ett ventilationssystem som bygger på självdrag. Luft sugs in via ventiler som sitter bakom värmeelementen och sugs ut genom köksfläkt och ventiler i våtutrymmena med hjälp av fläktar på taket. För att detta ska fungera måste ventilerna vara öppna. Du får alltså inte stänga till luckorna bakom elementen, då fungerar inte ventilationen och lägenheten får dålig luft, vilket kan leda till ohälsa. Vid kall väderlek kan luckorna dras ihop något men aldrig helt. I ventilerna sitter även ett filter, som du måste rengöra med jämna mellanrum. Har du frågor på detta kontakta styrelsen fastighetsansvarige Stefan Andersson, tel. 070-987 29 60.

 PS om köksfläktar

För att ventilationssystemet ska fungera får du inte sätta in en separat köksfläkt med motor om du inte samtidigt ser till att det finns ett utsug för det ordinarie systemet. Du får alltså montera en separat kolfilterfläkt, men då måste du också ha tillstånd från styrelsen och göra detta på ett riktigt sätt.

 Underhållsarbeten under hösten

Samtliga ytterportar kommer att slipas och oljas under september-oktober. Fog- och putsskador på fasaden kommer att repareras.

Brandskyddsrapport

Vid den senaste brandskyddsrapporten påpekades att det inte får förvaras barnvagnar, cyklar m.m. i trapphusen. Brandfarligt material får inte heller förvaras i garage och utanför källarförråd.

Har du borrat i fasaden?

Vid fastighetsbesiktningen i våras fick vi ett påpekande att man absolut inte får göra hål i fasaden. Detta har gjorts på ett antal ställen och styrelsen är därför skyldig att inspektera och eventuellt åtgärda detta. Risken är annars att det tränger in fukt. Du ska därför kontakta vår fastighetsansvarige snarast för att få detta kontrollerat. Om du upptäcker andra typer av hål och sprickor i fasaden ska du också anmäla detta.

 Ny ekonomisk förvaltare från 2017

Som ny ekonomisk förvaltare har styrelsen valt Conzignus Hem & Fastighet, som kommer att ta över från Nordic Life den 1 januari 2017. Under senhösten kommer vi att gå ut med mer information om detta.

 Ekonomi

Vid senaste styrelsemötet beslutades att inte göra större förändringar vad gäller våra lån förrän den nya förvaltaren är inkopplad. Det betyder att den amortering som aviserades vid årsmötet skjuts på framtiden. Under sommaren har dock ett antal av föreningens stora lån omförhandlats till betydligt bättre räntor.

Att tänka på vid försäljning av bostadsrätt

När du säljer din lägenhet kan du dra av ett kapitaltillskott i din deklaration. Med kapitaltillskott menas den amortering som föreningen har gjort. Vid försäljning av en bostadsrätt är kapitaltillskott avdragsgilla vid kapitalvinstberäkningen med ett belopp motsvarande bostadsrättens andel av dessa amorteringar. Kapitaltillskott kan ske kontinuerligt genom att föreningen använder överskott till att amortera på föreningens lån. Bostadsrättsföreningens styrelse, alternativt den ekonomiska förvaltaren, kan ge besked om hur stort kapitaltillskott som har skett under ditt innehav.

Exempel: Du har varit medlem i föreningen sedan den startades år 2000 men har nu sålt lägenheten. Vid starten hade föreningen lån på 50 MSEK. Under den tid som du bott där har föreningen amorterat av totalt 10 MSEK. Din andel i föreningen uppgår till 1% varvid andelen av lånen då uppgår till 100 000 SEK. Detta belopp kan du dra av från den eventuella vinst som du gjort på försäljningen. Detta skall deklareras i kontrolluppgift KU55 till skattemyndigheten tillsammans med övriga uppgifter såsom köpeskilling, försäljningspris etc. och läggs under posten Kapitaltillskott.

Storleken på kapitaltillskottet beror alltså på den tid du har bott i lägenheten, ditt andelstal samt hur stora amorteringar som gjorts under den tiden. Vill du veta mer om detta, kontakta Björn Johansson, som är styrelsens ekonom, tel. 070-418 80 30.