Bostadsrättsföreningen för dig

Information från styrelsemötet 4 april 2016

• Den 13 april kommer vi att göra en ny total besiktning av fastigheten. Det är både yttre och inre delar som ska granskas. Även några lägenheter kommer att besiktigas. I arbetet ingår även att se över hur föreningens medel bättre kan nyttjas för framtida underhåll. Besiktningsman blir Byggkonsult Lennart Rohman. Besiktningen kommer sedan att resultera i en ny underhållsplan, som vi planerar att presentera vid årsmötet.

• Belysningen i allmänna utrymmen håller just nu på att bytas ut till mer energieffektiva led-armaturer. Lyktorna på gården har försetts med ljusdämpande filter efter synpunkter från några medlemmar.

• En ny dörr till garaget har anskaffats eftersom den gamla rostat sönder. Den nya är galvaniserad och ska förhoppningsvis bättre stå emot väder och vind.

• Efter att ha undersökt möjligheten att ordna låsbart cykelförråd har vi nu beslutat att tills vidare bordlägga ärendet eftersom kostnaden blir alltför hög.

• Postlådorna på Torkelsgatan 7 och Pärlstickaregatan 6 kommer inom kort att bytas ut. Du som berörs kommer att kontaktas för nyckelbyte.

• Styrelsen har beslutat att uppmana alla att se över sina balkongskydd. Och för att uppmuntra till att byta det som är slitet och urblekt betalar föreningen 25 % av kostnaderna för dig som väljer att byta ut din markisväv.

• Det går till så att du själv tar kontakt med en lämplig leverantör och sköter affären själv. När skyddet är på plats lägger du en kopia av kvittot i föreningens brevlåda (eller mejlar kvittot till info@vavlagaren.se) så betalar föreningen 25 % av din totala kostnad. Observera att markisväven ska vara grön.

• Nya medlemmar: Johanna Tullborg flyttar in i lgh 1003 Pärlstickaregatan 6 den 28/7. Susanne Johansson flyttar. Anna Hagberg och Daniel Kallin flyttar in i lgh 1102 Torkelsgatan 5 den 29/4. Lena Schmidt flyttar.

• Vakans i styrelsen. Det behövs en ny styrelsemedlem inför det kommande verksamhetsåret. Är du intresserad, hör av dig till Nettan Askerlöf, 073 650 10 75. Årsstämman kommer att äga rum den 25 maj kl. 19 på restaurang Sofra. Dags att vässa pennorna och skriva motioner.