Bostadsrättsföreningen för dig

Föreningens årsstämma hölls den 31 maj med ett 25 tal deltagare. Några punkter att notera:

Styrelsen

Nya i styrelsen är Mojgan Krüger, Torkelsgatan 5 som valdes som ledamot i två år och Jonas Arvidsson, Pärlstickaregatan 6 som valdes in som suppleant i ett år. Vidare omvaldes Kajsa Silfverstrand och Cecilia Eriksson på två år. Leif Fredén och Stefan Andersson valdes för två år vid förra årsstämman.  Maria Ljungberg, Helen Örtenblad och Khazar Mehraban lämnade styrelsen.

Extra föreningsstämma

Det beslutades att ha en extra föreningsstämma i samband med gårdsfesten i september för att fatta beslut om en stadgeändring. Kallelse går ut i augusti.

Fiber eller kabel

Styrelsen informerade om att man utreder frågan om att erbjuda samtliga medlemmar ett förbättrat avtal med ComHems kabelutbud. Alternativet är att föreningen ansluter sig till fibernätet. Information om detta kommer att gå ut till samtliga medlemmar.

Laddning av elbil

Styrelsen utreder också hur föreningens lösning för laddning av elbilar skulle kunna se ut. Ännu finns ingen efterfrågan men utvecklingen går mot fler elbilar och då vill föreningen vara förberedd med ev. laddstation.

Amortering

Föreningen kommer att öka amorteringen av lån när kassan tillåter. Eftersom ekonomin är god anser styrelsen att överskottet ska användas för att minska skulderna, vilket gynnar ekonomin i framtiden. Under året kommer ett lån att betalas av och för några andra lån har redan amorteringstakten ökat.

Fastighetsunderhåll

Inga stora renoveringsarbeten planeras under 2017. Skötseln av föreningens gård med växter och rabatter kommer att läggas ut på entreprenad för att bibehålla den höga kvaliteten.

 

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en god och avkopplande sommar.