Bostadsrättsföreningen för dig

Digitalisering av informationen

Alla medlemmar har fått ett informationsblad i sin postlåda med uppmaning att registrera sin mejladress genom att skicka ett mejl till info@vavlagaren.se Många har hörsammat detta, men vi saknar fortfarande en hel del adresser. För att vi ska kunna genomföra digitaliseringen fullt ut måste adresslistan vara komplett. Vi uppmanar därför dig som ännu inte anmält din mejladress att göra detta snarast. Föreningens nya verktyg gör det möjligt för alla medlemmar att snabbt gå in och se aktuell information.

Alla renoveringar ska anmälas till styrelsen

Vi påminner om att alla renoveringar av lägenheten ska anmälas till styrelsen. Lägenheterna är föreningens gemensamma egendom och du får inte göra omfattande förändringar utan att ha styrelsens godkännande. Undantaget är ommålning och tapetsering. Skicka ett mejl till info@vavlagaren.se och berätta vad du tänker göra.

Styrelsemöten och årsstämma 2020

Styrelsen avser att ha regelbundna möten månadsvis. Föreningens årsstämma äger rum under maj månad. Kallelse och årsredovisning skickas ut i god tid.