Bostadsrättsföreningen för dig

Vid föreningens årsstämma den 20 maj valdes tre nya styrelsemedlemmar in och tre valde att sluta. Anette Askerlöf lämnade styrelsen efter 6 år och 5 år som ordförande. Tack Anette för ett fantastiskt arbete och gott ledarskap. Terezia Persson och Malin Anell valde också att lämna styrelsen. Nya styrelsemedlemmmar är: Sandra Dahlgren, som valdes på två år, Kajsa Silfverstrand på två år och Cecilia Eriksson som suppleant på ett år. Helen Örtenblad och Maria Ljungberg valdes om på två år. Leif Fredén och Stefan Andersson valdes för två år vid förra årsstämman.