Bostadsrättsföreningen för dig

Föreningen har tecknat avtal med Conzignus Hem och Fastighet som ny ekonomisk förvaltare från 1 januari 2017. Processen att hitta en ny förvaltare har varit lång och vi har tittat på ett antal olika alternativ. Hem och Fastighet kan erbjuda ett mycket lättanvänt och överskådligt ekonomiskt system, vilket var avgörande för vårt beslut. Avtalet löper i första skedet på två år med automatisk förlängning om det inte sägs upp.

Den nya förvaltaren kommer att kontakta alla medlemmar i förening med information om vad förvaltarbytet innebär. Fram till årsskiftet fortlöper samarbetet med Nordic Life som tidigare. Har du frågor får du gärna kontakta styrelsen.