Bostadsrättsföreningen för dig

Vi har satt upp nya namnlistor på alla boende i varje entré (anslagstavlan). Hör av er om något är felaktigt eller om ni av andra anledningar vill ha annan information. Skicka ett mejl till info@vavlagaren.se eller ring 0707-289818. Vår fastighetsskötare kommer också att se över namnskyltar vid dörrar och på brevlådor.