Bostadsrättsföreningen för dig

 1. All el vi köper in idag kommer från förnyelsebar energi
 2. Laddstolpar för elbilar har nu installerats. Totalt 6 stycken med möjlighet till utökning till alla parkeringsplatser i föreningens garage
 3. Solpaneler på föreningens tak ses nu över för eventuell investering
 4. Eftersträvan att all kommunikation med medlemmar skall ske i digital form
 5. Genomföra lagstadgad energideklaration
 6. Genomföra injustering av filter och ventilation samt OVK
  1. Se över återanvändning av värme
  2. Se över elementens effektivitet
 7. Överväga att lägga till hantering av visst miljöfarligt avfall
 8. Se över fjärrvärmen
 9. Se över värmeförlust fönster och isolering

 

/Styrelsen