Bostadsrättsföreningen för dig

Under sommaren har styrelsen fått ett antal frågor som rör utformning och inredning av altaner och balkonger. Därför vill vi förtydliga ett antal punkter. Styrelsen har ett ansvar för fastighetens yttre miljö. Altaner och balkonger ingår som viktiga delar i det helhetsintryck man får av fastigheten och kan inverka på hur lägenheterna värderas. Ett snyggt och enhetligt yttre anser vi är väsentligt både för fastighetens värde och allmänna trivsel.

Bostadsrättsinnehavaren har stor frihet att inreda och möblera sina uteplatser men det finns ett antal regler som vi anser är viktiga.

1. Markiser ska vara grön- och vitrandiga (se bef.) och monterade på ett professionellt sätt. (Obs. Det är inte tillåtet att borra och göra hål  i fasaden).

2. Markisväv på balkong- och altanräcken ska vara grön (se bef.) och monterad på ett snyggt sätt.

3. Balkonggolv får utrustas med golvtrallar, däremot får inte markaltaner förses med golvtrallar. Skälet är att det skulle påverka det helhetsintryck vi eftersträvar. Dessutom kan markplattorna (som nyligen lagts) påverkas alt. skadas av trätrallar.

4. Det är inte tillåtet att glasa in balkonger och altaner. Detta skulle alltför mycket påverka fasadens utseende och därmed helhetsintrycket.

I övrigt hänvisar vi till information under rubriken Bra att veta.