Skip to content

Information från styrelsen

Ingen avgiftshöjning

Den avgiftshöjning för 2015 som aviserades vid årsmötet kommer inte att genomföras. Skälet är att föreningens ekonomi nu bedöms som så pass stabil att en höjningen för närvarande inte är nödvändig. Under våren kommer styrelsen att presentera kommande åtgärder i underhållsplanen.

Det kommer att grävas igen!

I början av december kommer vi att förbättra utgången vid Pärlstickaregatan 6. I stället för den lilla asfaltpuckeln blir det en trappa och en separat ramp. Skälet till detta är att många har klagat över halkrisk så som det ser ut nu.

 Det betyder att utgången Pärlstickaregatan 6 kommer att blockeras viss tid under arbetets gång och även porten mot Pärlstickaregatan. Boende i 6:an får då ta utgången genom garaget via hissen, som kommer att vara upplåst.

 Vi hoppas att detta arbete ska gå snabbt och vi ber om överseende med de problem det kan orsaka.

 Har du frågor kontakta styrelsens informatör Leif Fredén, tel. 0707 28 98 18.