Bostadsrättsföreningen för dig

Från styrelsemötet den 18 augusti finns följande att rapportera:

1. Ny medlem 1/8: Kajsa Silfverstrand. Lägenhet 1304, Pärlstickaregatan 6.

2. Fler förrådsplatser. Nordic Life får i uppdrag att utreda frågan snarast.

3. Räkfrossa den 6/9. Inbjudan skickas ut i samtliga brevlådor.

4. Ny informationspolicy beslutad. Skickas ut till alla medlemmar tillsammans med inbjudan till räkfrossan.

5. Beslutade att uppdatera medlemmarnas e-postadresser i syfte att effektivisera informationen.

6. Alla frågor som rör fastighetsunderhållet och som blivit liggande sedan början av sommaren kommer att att aktiveras under hösten. Nordic Life får ansvaret.

Exempel på efterfrågade åtgärder: Dämpning av belysning på gården. Rensning av avloppsstammar. Halksäkra ”puckeln” utanför Pärlstickaregatan 6. Ny nödutgångsdörr från källarförråd.

7. Rökning på balkongen. En  medlem har klagat över olägenheter i samband med att en granne röker på balkongen. Styrelsen undersöker vilka regler som gäller. Se även Trivselregler på hemsidan.