Bostadsrättsföreningen för dig

Hundar på gården

Vi har uppmärksammat att hundar rastas på gården, vilket inte är tillåtet enligt våra regler. En skylt som påpekar detta kommer att sättas upp på sophuset.

Dämpat ljus

Två av lyktorna på gården har nu försetts med dämpande film, vilket tillfrågade har bedömt som effektivt.

Nya förråd

Tre nya lägenhetsförråd kommer inom kort att byggas på garageplats nr 13. Förråden blir av samma typ som nu finns strax innanför porten. De nya förråden kommer att erbjudas medlemmar som står först i kön.

Fläktbyte och stamspolning

Två åtgärder i underhållsplanen ska genomföras under våren. Dels ska takfläktarna bytas ut och ventilationen justeras, dels ska avloppsstammarna spolas. Mer information om detta kommer.

Nya medlemmar

Elin Berntsson och Tobias Jageteg flyttar 6/2 in i lgh 1002, Pärlstickaregatan 8. Helen Svelid flyttar.