Bostadsrättsföreningen för dig

Information från styrelsemötet 14/12 2015

Det beslutades att AK Fastighetsskötsel i fortsättningen ska fungera som föreningens tekniska förvaltare. Vi ska även ta fram en reviderad underhållsplan som vi ska arbeta efter.

 

Styrelsen beslutade att även säga upp avtalet om ekonomisk förvaltning med Nordic Life. Befintligt avtal löper fram till 2017-01-01, och samarbetet kommer således att fortsätta om vanligt fram tills dess. Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att hitta en ny förvaltare.

 

Det har uppmärksammats att miljöfarligt avfall, t.ex. batterier och glödlampor läggs i soprummet. Styrelsen ser över informationen och förtydligar var man kan göra av sådant avfall.

 

Datum för våren styrelsemöten: 8/2, 29/2, 4/4, 2/5, 23/5. Årsmötet är planerat till den 25/5. Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter och frågor.