Bostadsrättsföreningen för dig

Målningsarbetet på Torkelsgatan, Pärlstickaregatan och i portarna är nu avslutat och styrelsen bedömer att resultatet är gott.

Anticimex råttsanerare har varit här och påpekat ett antal brister, som kommer att åtgärdas. Vi har också fått en ny råttfälla placerad i anslutning till Torkelsgatan 9. Denna kommer att övervakas och vittjas av Anticimex. Styrelsen har också haft kontakt med Roséns, som vi delar gård med, för att effektivisera råttbekämpningen.

Fuktproblemet i ett av källarförråden har troligen orsakats av en mindre lyckad stuprörsanslutning på Runebergsgatan, varvid regnvatten har trängt in genom en ventil. Detta kommer att åtgärdas inom kort.

Postlådorna på Torkelsgatan 7 och Pärlstickaregatan 6 kommer på sikt att bytas ut. Meddelande till berörda går ut i god tid.

Ny medlem: Niclas Martinsson flyttar in i lägenhet 1101 på Torkelsgatan 3 i slutet av december. Fredrik Larsson flyttar ut.

Gemensam höststädning av gården blir lördagen den 7 november kl. 12:00.