Bostadsrättsföreningen för dig

Årets stämma genomfördes enligt plan 27 maj. Styrelsen vill tacka avgående Maria Höijer och Mojgan Krüger för deras arbete och engagemang i styrelsen.

Samtidigt välkomnar vi våra nya styrelsemedlemmar

  • Belinda Johansson
  • Magnus Hesselgren
  • Mårten Agnesson
  • Magnus Krüger

Bifogat finner ni årsredovisningen för 2019.

Väl mött,

Brf Vävlagaren – Årsredovisnig 2019