Bostadsrättsföreningen för dig

Som du säkert lagt märke till har fasaden på vår fastighet missfärgats av beläggningar under åren. Det är väder, vind, årstid och väderstreck som avgör mängden påväxt. Dessutom syns beläggningen mer på ljusa partier.

 Det finns två sätt att åtgärda detta, det ena är omputsning och målning, det andra är att spruta på ett särskilt biologiskt nedbrytbart medel som med hjälp av regn ska lösa upp och avlägsna missfärgningarna. Vi har i nuläget valt denna metod.

 Vi gjorde ett litet test tidigare i våras och resultatet verkar lovande. Den metod som ska användas tar dock endast bort den gröna organiska påväxten, smuts och andra missfärgningar går inte bort.

 Detta måste du göra

Eftersom medlet påverkar organisk påväxt måste blommor och växter plockas bort från balkonger och altaner. Även annat du är rädd om måste du täcka över eller ta bort. Markiser ska dras in helt och balkongskydd som du är rädd om ska tas bort. Annat, t. ex. trätrallar bör tas bort eller täckas över. Fönster och dörrar ska vara stängda. Dagen efter att tvättningen genomförts kan växter och annat åter ställas ut.

 När sker tvättningen?

 Första etappen går i gång redan torsdagen den 4 juni och berör enbart fasaden mot Torkelsgatan. Detta tar ungefär en dag.

 Etapp två, som berör resten av fastigheten görs veckan efter midsommar, d.v.s .från måndagen den 22 juni och beräknas pågå i fyra dagar. Vid regn kan behandlingen komma att skjutas fram i tiden.

 Har du frågor?

 Kontakta fastighetsansvarig Stefan Andersson, mobil 0107-12 29 60.

 Efter tvättning kommer även vissa fasadytor att lagas och målas om. Detta gäller enbart gråa ytor i anslutning till bottenvåningar och port.