Skip to content

Lägenhetsregister

Varje lägenhet har ett unikt nummer i fastigheten och sedan några år även ett officiellt lägenhetsnummer kopplat till adressen. Det unika numret kan behöva anges tillsammans med lägenhetsnumret vid kontakt med banker och kreditinstitut, när det till exempel gäller pantsättning och andra ekonomiska transaktioner. Har du frågor om detta hör gärna av dig till föreningens styrelse. I kontakt med styrelsen eller med AK Fastighetsskötsel ska du alltid ange ditt namn och det lägenhetsnummer som står på ytterdörren samt adress.

Pärlstickaregatan 6
Lägenhet Våning 4: Lägenhetsnummer
401 J. Arvidsson G. Westerdahl 1401
  Våning 3:  
315 C. Brånedal M. Brinka 1301
316 M. Lopez M. Augustsson 1302
317 E. & A. Wimarson J. Andersson 1303
318 K. Silfverstrand 1304
  Våning 2:  
215 M. Karlsson M. Jessen 1201
216 A. Gustavson 1202
217 L. Torino 1203
218 G. Kjellvander 1204
  Våning 1:  
115 V. Wegén 1101
116 V. Axelsson 1102
117 Z. Mir Galooy Bayat A. Shariati 1103
     
  Bottenvåning:  
010 I. Sigfridsson Lundgren 1001
011 A. Augustin S. Söder 1002
012 J. Tullborg 1003

Pärlstickaregatan 8
  Våning 3:  
312 C. & C. Söderling 1301
313 S. Lewerentz C. Lindgren 1302
314 L. & B. Fredén 1303
  Våning 2:  
212 E. Colliander 1201
213 L. von Braun 1202
214 N. Lindberg 1203
  Våning 1:  
112 K.J. Bexér 1101
113 S. & U. Albertsen 1102
114 S. Eklund 1103
  Bottenvåning:  
008 N. Askerlöf L. Johansson 1001
009 E. Berntsson T. Jageteg 1002

Torkelsgatan 9
  Våning 3:  
309 H. Björnbom L. Wasmuth 1301
310 P. & L. Winblad 1302
311 J. Zetterlund 1303
  Våning 2:  
209 J. Wallengren 1201
210 E. Hedén 1202
211 A.-K. Henriksson 1203
  Våning 1:  
109 K. Schmitt 1101
110 M. Sjöstrand L. Johansson 1102
111 A. Legat 1103
  Bottenvåning:  
006 M. Höijer 1001
007 M. Isaksson U. Nordin 1002

Torkelsgatan 7
  Våning 3:  
305 H. Örtenblad 1301
306 F. Björeman, J. Sågetorp 1302
307 O. Karnblad M. Lundström 1303
308 I. & P. Bodemar 1304
  Våning 2:  
205 M. Appelqvist 1201
206 T.H. Nguyen 1202
207 C. Myremo 1203
208 L. Blomqvist 1204
  Våning 1:  
105 I. M. Lyrfors 1101
106 V. Brundin 1102
107 O. Hahne 1103
108 I. Eriksson A. Olsen 1104
  Bottenvåning:  
004 A. Göransson 1001
005 T. Håkansson 1002

Torkelsgatan 5
  Våning 3:  
303 J. Otterström 1301
304 U. Larsson S. Andersson 1302
  Våning 2:  
203 M. Ljungberg 1201
204 E. Sundén 1202
  Våning 1:  
103 C. & B. Eriksson 1101
104 D. Kallin 1102
  Bottenvåning:  
002 M. & M. Krüger  1001
003 T. Henriksson d.b. 1002

Torkelsgatan 3
  Våning 3:  
301 H. & H. Sörensen/Golveriet 1301
302 A. Andersson P. Algar 1302
  Våning 2:  
201 A. Ternstedt Oni-Okpaku 1201
202 H. Larén 1202
  Våning 1:  
101 J. Stensjö 1101
102 S. Jansson 1102
  Bottenvåning:  
001 S./ P. Blake 1001