Bostadsrättsföreningen för dig

På grund av Covid-19 och det rådande läget har styrelsen beslutat att skjuta på den planerade installationen av bredband som beslutades på extrastämman tidigare i år. Ownit, kan inte leverera installationer i våra hem nu dessa tider. Istället arbetar styrelsen vidare med att vi ska få en bredbandslösning installerad till sommaren 2021.
Årstämman planeras att äga rum som vanligt i slutet av maj, men kan komma att bli förlagd utomhus. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avvaktar lägesrapport längre fram.
Vänliga hälsningar
Styrelsen
 
29/3/2020