Bostadsrättsföreningen för dig

Föreningens årsstämma äger i år rum onsdagen den 31 maj på restaurang Sofra på Danska vägen. Särskild kallelse har gått ut till samtliga medlemmar. Observera att du måste anmäla dig om du vill äta. Motioner ska vara inlämnade senaste den 19 maj. Det finns några vakanser i styrelsen, hör av dig om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Sista styrelsemötet före årsstämman blir den 30 maj.