Bostadsrättsföreningen för dig

Nyligen daterades alla namnskyltar upp vid dörrar och på brevlådor, och då togs även de gamla lägenhetsnumren bort. När du kontaktar styrelsen eller AK Fastighetsskötsel ska du i fortsättning ange det nya lägenhetsnumret, som står på din ytterdörr, tillsammans med din adress.

Om du behöver ange det gamla lägenhetsnumret, till exempel vid kontakt med bank eller annat kreditinstitut, så hittar du detta under rubriken Lägenhetsregister på denna hemsida.