Bostadsrättsföreningen för dig

I vår fastighet har vi ett gemensamt fläktsystem som styr både ventilation och värmespridning. Därför är det inte tillåtet att installera en separat köksfläkt med egen motor eftersom detta påverkar flödet, som då kommer i otakt. Konkret betyder detta att andra boende får sämre ventilation och värme, och i värsta fall trycks stekos in hos grannen. Dessutom kan detta innebära en ökad brandrisk då fetthaltig luft kan sugas in i det ordinarie systemet.

Det befintliga systemet är normalt fullt tillräckligt om fettfilter och kanaler rensas regelbundet. Om du av någon anledning inte är nöjd med den befintliga köksfläkten finns en möjlighet att installera en kolfilterfläkt, där stekoset renas och återcirkulerar ut i köket. Denna måste dock installeras av en behörig montör på ett sådant sätt att den inte täpper till det ordinarie utsuget. Dessutom ska installationen besiktigas, vilket kräver att du tar kontakt med styrelsen innan arbetet påbörjas. Alla kostnader för detta får du själv stå för.

 

Vår förening har, liksom i de flesta bostadsrättsföreningar, en regel att större ombyggnationer och förändringar i lägenheterna ska godkännas av styrelsen, detta gäller främst förändringar av bärande delar i byggnaden, men även förändringar av gemensamma installationer såsom ventilation, vatten och avlopp.

 

Har du frågor får du gärna kontakta Stefan Andersson (tel. 0107-122960) som är fastighetsansvarig.