Bostadsrättsföreningen för dig

Arbetet på gården löper enligt planerna. Glädjande nog kunde en besiktningsman konstatera att läckaget in i garaget är begränsat till väggen, vilket betyder att vi slipper asfaltera  om hela taket. När nya plåtdetaljer har kommit på plats är det dags att sätta plattor och lägga ny puts på den skadade väggen. Därefter kommer området att återställas enligt trädgårdsarkitektens förslag. Vi räknar med att detta arbetet ska vara klart senast den 5 juli. Området runt sandlådan och ner mot cykelförrådet kommer tyvärr inte att kunna hinnas med innan semestern. I augusti prioriterat vi att återställa Runebergsgatan för att avsluta med gårdsdelen mot Torkelsgatan.