Bostadsrättsföreningen för dig

Leif Fredén

Vävlagarens årsstämma äger i år rum onsdagen den 23 maj kl. 19:00 på Restaurang Sofra. Den här gången har vi ett antal intressanta ärenden att ta upp och några viktiga beslut att fatta. Vi har återigen justerat våra stadgar, den här gången efter påstötning från vår förvaltare. Vi kommer också att presentera ett antal projekt för framtiden, t.ex. laddmöjligheter för elbilar i garaget samt installation av solpaneler på taket. Detta i linje med vår strävan att bli en ”grönare” fastighet. Motioner ska vara inlämnade senast den 21 maj.

I kallelsen till årsstämman, som i år går ut via e-post, bifogas även ett informationsblad. Detta kommer framöver att fungera som välkomstbrev till nya medlemmar, men det finns anledning för alla att läsa detta och begrunda innehållet.

Vi har också aviserat en städdag på gården den 8 maj kl. 18:00. Detta brukar bli en trevlig tillställning, då vi arbetar och umgås, och för dig som är nyinflyttad är det utmärkt sätt att lära känna dina grannar. Föreningen bjuder på grillad korv med bröd efter fullgjort arbete. Vi kommer även att ställa upp en container för grovsopor i hörnet Torkelsgatan-Runebergsgatan.

Digitalisering av informationen

Alla medlemmar har fått ett informationsblad i sin postlåda med uppmaning att registrera sin mejladress genom att skicka ett mejl till info@vavlagaren.se Många har hörsammat detta, men vi saknar fortfarande en hel del adresser. För att vi ska kunna genomföra digitaliseringen fullt ut måste adresslistan vara komplett. Vi uppmanar därför dig som ännu inte anmält din mejladress att göra detta snarast. Föreningens nya verktyg gör det möjligt för alla medlemmar att snabbt gå in och se aktuell information.

Alla renoveringar ska anmälas till styrelsen

Vi påminner om att alla renoveringar av lägenheten ska anmälas till styrelsen. Lägenheterna är föreningens gemensamma egendom och du får inte göra omfattande förändringar utan att ha styrelsens godkännande. Undantaget är ommålning och tapetsering. Skicka ett mejl till info@vavlagaren.se och berätta vad du tänker göra.

Styrelsemöten och årsstämma 2020

Styrelsen avser att ha regelbundna möten månadsvis. Föreningens årsstämma äger rum under maj månad. Kallelse och årsredovisning skickas ut i god tid.

 

 

Ordningen i sophuset

Tidvis är det dålig ordning i vårt gemensamma återvinningshus. Det är viktigt att rätt sopor slängs i rätt kärl. Observera att endast wellpapp ska läggas i vagnen. Pizzakartonger, vinboxar och liknande ska läggas i förpackningskärlet. Vik ihop och pressa samman förpackningar så att de tar mindre plats.

I de bruna tunnorna får endast slängas matavfall, blommor etc. Observera inte jord, eftersom avfallet blir biogas och inte ska komposteras.

Grovsopor och miljöfarligt avfall får absolut inte placeras i sophuset. Det kostar föreningen extra varje gång detta måste köras bort. Skrymmande sopor, möbler och miljöfarligt avfall får du själv ta hand om och transportera till återvinning eller miljöstation.

Inga fimpar på gården

Tyvärr slängs det rätt mycket fimpar på gården, något som ger våra fastighetsskötare merarbete. Vi tycker det är självklart att du som röker själv tar hand om din fimp.

Nya, säkrare cykelställ

Styrelsen har beslutat att byta ut de befintliga cykelställen mot nya, som har en säkerhetsbåge där hela cykeln kan låsas fast. Vi har kommit fram till denna lösning efter många och långa diskussioner för att på bästa sätt försöka förhindra att cyklar stjäls. Att byta ut förråden mot slutna, låsbara förråd har inte visat sig vara möjligt på den tillgängliga ytan. 

 

Extra föreningsstämma och gårdsfest 2/9

Lördagen den 2/9 är det dags för den årliga räkfrossan. Samtidigt håller föreningen en extra insatt föreningsstämma för att fatta beslut om en stadgeändring. Kallelese och inbjudan har gått ut till alla medlemmar.

Styrelsemöten under hösten

Styrelsen kommer att ha möten en gång i månaden under hösten: 21/8, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12. Vi tar tacksamt emot frågor och synpunkter.

Nya medlemmar

Oskar Karnblad och Maia Lundström flyttar in i lgh 1303, Torkelsgatan 7 den 21/8. Emma Hansson flyttar.

Föreningens årsstämma hölls den 31 maj med ett 25 tal deltagare. Några punkter att notera:

Styrelsen

Nya i styrelsen är Mojgan Krüger, Torkelsgatan 5 som valdes som ledamot i två år och Jonas Arvidsson, Pärlstickaregatan 6 som valdes in som suppleant i ett år. Vidare omvaldes Kajsa Silfverstrand och Cecilia Eriksson på två år. Leif Fredén och Stefan Andersson valdes för två år vid förra årsstämman.  Maria Ljungberg, Helen Örtenblad och Khazar Mehraban lämnade styrelsen.

Extra föreningsstämma

Det beslutades att ha en extra föreningsstämma i samband med gårdsfesten i september för att fatta beslut om en stadgeändring. Kallelse går ut i augusti.

Fiber eller kabel

Styrelsen informerade om att man utreder frågan om att erbjuda samtliga medlemmar ett förbättrat avtal med ComHems kabelutbud. Alternativet är att föreningen ansluter sig till fibernätet. Information om detta kommer att gå ut till samtliga medlemmar.

Laddning av elbil

Styrelsen utreder också hur föreningens lösning för laddning av elbilar skulle kunna se ut. Ännu finns ingen efterfrågan men utvecklingen går mot fler elbilar och då vill föreningen vara förberedd med ev. laddstation.

Amortering

Föreningen kommer att öka amorteringen av lån när kassan tillåter. Eftersom ekonomin är god anser styrelsen att överskottet ska användas för att minska skulderna, vilket gynnar ekonomin i framtiden. Under året kommer ett lån att betalas av och för några andra lån har redan amorteringstakten ökat.

Fastighetsunderhåll

Inga stora renoveringsarbeten planeras under 2017. Skötseln av föreningens gård med växter och rabatter kommer att läggas ut på entreprenad för att bibehålla den höga kvaliteten.

 

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en god och avkopplande sommar.

Föreningens årsstämma äger i år rum onsdagen den 31 maj på restaurang Sofra på Danska vägen. Särskild kallelse har gått ut till samtliga medlemmar. Observera att du måste anmäla dig om du vill äta. Motioner ska vara inlämnade senaste den 19 maj. Det finns några vakanser i styrelsen, hör av dig om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet.

Sista styrelsemötet före årsstämman blir den 30 maj.

Under april kommer vi att storstäda hela fastigheten. Vi börjar med alla trapphus och entreer, trappor och golv kommer att poleras och trapphusfönster putsas. Inför detta arbete måste allt, som nu står i trapphusen plockas bort. I skede två kommer även garage och förråd att grovstädas.

Vårstädning av gården onsdagen den 19/4

Vi samlas på gården kl. 18:oo och gör det vi brukar göra; sopa upp kvarvarande grus, rensa rabatter och planteringar. Vi kommer också att placera en container i hörnet Torkelsgatan-Runebergsgatan, där du kan slänga grovsopor. Föreningen bjuder på grillad korv efter fullgjort arbete.

Nya medlemmar

Ida Eriksson och Andreas Olsen flyttar in i lgh 1104, Torkelsgatan 7, den 15/6. Ebba Strömqvist och Erik Wessman flyttar.

Storstädning

Vi kommer att genomföra en storstädning av alla trapphus under mars månad. Vi påminner om att ingenting får förvaras eller ställas tillfälligt i trapphusen.

Nya medlemmar

Lägenhet 1201, Pärlstickaregatan 8. Eric Colliander har tagit över lägenheten från sin syster Cecilia.

Lägenhet 1302, Pärlstickaregatan 6. Mikael Lopez och Mikaela Augustsson flyttar in 18/4. Khazar Meraban flyttar.

Vårens styrelsemöten

Styrelsen har sammanträden 27/2, 27/3, 24/4 samt 29/5. Årsstämma hålls onsdagen den 31/5. Motioner ska vara inlämnade senast den 1/5 2017.

Vill du vara med i styrelsen

Tre styrelsemedlemmar lämnar styrelsen vid årsstämman. Vi behöver alltså tre nya, pigga ledamöter. Är du intresserad, lägg en lapp i föreningens brevlåda på Torkelsgatan 3, så tar valberedningen kontakt med dig.

 

Vi förutsätter att alla är noga och ser till att betala in avgiften i tid varje månad. Brf Vävlagaren är ju vår gemensamma angelägenhet och avgifterna våra enda inkomster. Om du inte betalar i tid kommer vår förvaltare att skicka ut en påminnelse efter fem dagar. Detta är den enda påminnelse du får. Därefter har du 10 dagar på dig att betala, sen går ärendet direkt till inkasso med allt vad det innebär. Så betala i tid för din och föreningens skull. Bäst är givetvis autogiro då slipper du problemet.

Det är fortfarande många medlemmar i föreningen som får aviseringen av medlemsavgiften på papper med posten. Om du vill slippa 20 kr i expeditionsavgift varje månad ska du gå in på Conzignus hemsida och välja e-faktura eller e-post. Eller ansöka om autogiro. 20 kr per månad blir 240 kr om året. Har du frågor, kontakta Björn Johansson, som är föreningens ekonom, tel. 070-418 80 30.