Bostadsrättsföreningen för dig

Eric Colliander

Årets stämma genomfördes enligt plan 27 maj. Styrelsen vill tacka avgående Maria Höijer och Mojgan Krüger för deras arbete och engagemang i styrelsen.

Samtidigt välkomnar vi våra nya styrelsemedlemmar

  • Belinda Johansson
  • Magnus Hesselgren
  • Mårten Agnesson
  • Magnus Krüger

Bifogat finner ni årsredovisningen för 2019.

Väl mött,

Brf Vävlagaren – Årsredovisnig 2019

På grund av Covid-19 och det rådande läget har styrelsen beslutat att skjuta på den planerade installationen av bredband som beslutades på extrastämman tidigare i år. Ownit, kan inte leverera installationer i våra hem nu dessa tider. Istället arbetar styrelsen vidare med att vi ska få en bredbandslösning installerad till sommaren 2021.
Årstämman planeras att äga rum som vanligt i slutet av maj, men kan komma att bli förlagd utomhus. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avvaktar lägesrapport längre fram.
Vänliga hälsningar
Styrelsen
 
29/3/2020